Vi har vægspartler til alt fra små reparationer til store huller og fuldspartling. Vi har hvid spartel, finkornet spartel, grovkornet spartel og spartel til udendørsbrug.