Privatlivspolitik

Databeskyttelsesnote - hjemmeside


Denne hjemmesides databeskyttelsesnote beskriver hvordan Sika Danmark (“Sika“ eller “vi” eller “os” eller “vores”) som tilsynsførende behandler de personlige dataog anden information fra brugerne (“dig” eller “dine”) specielt med henblik på Persondatabeskyttelsesloven ("GDPR") når man anvender hjemmesiden www.sika.dk ("hjemmeside").
 
1. Kategorier af personlige data, formålet med behandlingen, juridisk grundlag og kilder
A. Personlige data aktivt leveret af dig
Hvis du opretter en brugerprofil på vores hjemmeside, vil du blive bedt om at stille følgende personlige data til rådighed: Navn, postadresse, e-mail adresse, selvvalgt password. Sika behandler sådanne personlige data for at kunne yde service til dig. Det er frivilligt at stille disse personlige data til rådighed. Dog vil det ikke være muligt at oprette en brugerprofil uden disse oplysninger. Det juridiske grundlag for behandling af sådanne personlige data er kontrakten om brug af hjemmesiden – indgået med dig (Art. 6 (1) lit. b GDPR). Hvis du registrerer dig som modtager af et nyhedsbrev, og accepterer modtagelsen af nyhedsbreve og behandlingen af din e-mail adresse til dette formal, vil du blive bedt om at oplyse din e-mail adresse. Vi vil derefter anvende din e-mail adresse til jævnligt at sende dig nyhedsbreve. Det er frivilligt at stille din e-mail adresse til rådighed. Det er dog ikke muligt at modtage nyhedsbreve uden at stille din e-mail adresse til rådighed. Det juridiske grundlag for behandling af dine personlige data for at sende nyhedsbreve er accept (Art. 6 (1) lit. A GDPR).

B.  Anden passivt indsamlet information
Udover de personlige data som du aktivt oplyser kan hjemmesiden automatisk indsamle, behandle og gemme visse oplysninger på en pseudonom basis fra dig:
Information om enhed og brug – som kan inkludere (i) specifik information om den enhed, der er anvendt til at tilgå hjemmesiden (inclusive, men ikke begrænset til, model, operativsystemet, IP adresse, sprog og lignende information) og (ii) information om anvendelse af kendetegn, funktioner eller notifikationer på enheden for at genkende dig og til analysere trends.

Hjemmeside analyse – såsom hvor ofte en bruger anvender hjemmesiden, samlet brug, ydelsesdata. Vi anvender hjemmeside analyse for bedre at kunne forstå funktionaliteten og brugen af vores hjemmeside. Det juridiske grundlag for denne anvendelse er vores retmæssige interesser (Art. 6 (1) lit. f GDPR) som er følgende: At monitorere og vedligeholde hjemmesiden og analysere trends, brug og aktiviteter i forbindelse med vores hjemmeside.

2. Modtagere
A. Overførsel stil eksterne leverandører
Sika kan engagere eksterne leverandører, som håndterer data behandling for Danmark, til at yde visse serviceydelser til Sika, såsom hjemmeside service, marketing service, eller IT support. Når sådan service ydes til Sika kan en ekstern leverandør få adgang til og/eller behandle dine personlige data. Disse eksterne leverandører vil arbejde under retningslinjer fastlagt pr. kontrakt for at sikre passende teknisk og organisatorisk sikkerhed – således at personlige data beskyttes – og behandlingen af disse kun udføres som aftalt.

B. Andre modtagere
Nogen af vores kolleger, som administrerer hjemmesiden og yder IT service kan være ansat i andre selskaber i vores koncern. Under administration af hjemmesiden kan vores kolleger få adgang til og/eller behandle dine personlige data. Den respektive overførsel af dine personlige data er baseret på vores legale interesser. Vores legitime interesser er overførsel af personlige data inden for koncernen til interne administrative og support formål. Adgangen er begrænset til personer som har brug for denne viden. Sika kan også overføre dine personlige data til juridiske firmaer, regeringen, juridisk vejledning og eksterne konsulenter ifølge reglerne omkring databeskyttelsesloven. Det juridiske grundlag for sådan behandling er i overensstemmelse med de regler Sika er underlagt eller er legitime interesser, såsom forsvar imod juridiske søgsmål. En opdateret liste over behandlere og tredjepart, som vi deler data med kan fås ved henvendelse til firmaet. Anvend kontakt oplysningerne som anført nedenfor.

C. International overførsel af personlige data
De personlige data vi indsamler eller modtager omkring dig kan blive overført og behandlet af modtagere som er placeret udenfor European Economic Area ("EEA") og som ikke kan godtgøre et passende niveau indenfor databeskyttelse. Lande som er vurderet til godtgøre et passende niveau af databeskyttelse er – set fra et juridisk EU synspunkt - Andorra, Argentina, Canada, Schweiz, Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, New Zealand og Eastern Republic of Uruguay. Modtagere i US kan være delvist certificeret under EU-U.S. Privacy Shield og dermed forventet at godtgøre et passende niveau af databeskyttelse set fra et juridisk EU synspunkt. Skulle dine personlige data overføres til lande, som ikke kan godtgøre en passende databeskyttelse fra et juridisk EU synspunkt vil vi basere den enkelte overførsel på passende sikkerhedsforanstaltninger såsom standard databeskyttelses klausuler efter aftale med EU Kommissionen. Du kan få en kopi af sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os – se sektion 5 (Kontakt os) nedenfor. Muligheden er begrænset til modtagere, som har behov for denne viden.

 3. Hvilke rettigheder har du – og hvordan sikre du dine rettigheder?
Hvis du har givet samtykke til behandling af personlige data, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Sådan en tilbagekaldelse vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen før tilbagekaldelsen af samtykket. Ifølge databeskyttelsesloven kan du have ret til: Anmode om adgang til dine personlige data, anmode og rettelse af dine personlige data, anmode om sletning af dine personlige data, anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data, anmode om overflytning af personlige data, og afvise behandling af dine personlige data. Bemærk venligst, at disse ovennævnte rettigheder kan være begrænsede under nationale databeskyttelseslove. For yderligere information om disse regler se venligst tillæg “Dine rettigheder”.  Du kan også have ret til at indgive en klage til de relevante databeskyttelses tilsynsmyndigheder. For at benytte dine rettigheder venligst kontakt os som anført i sektion (5.) nedenfor eller anvend den specifikke hjemmeside formular ”Udøv dine rettigheder”, som kan findes på firmaets hjemmeside.

4. Hvor længe beholder vi dine personlige data?
Dine personlige data vil blive opbevaret så længe som det er nødvendigt for at yde den ønskede service. Når Sika ikke længere har brug for dine personlige data for at opfylde kontraktlige eller lovbestemte forpligtelser, vil vi fjerne dem fra vores system og arkiv og/eller sørge for at anonymisere dem, således at de ikke længere kan identificeres som dine, medmindre vi har brug for at beholde dine information – inklusive personlige data, for at overholde juridiske eller andre forpligtelser, som Sika er underlagt – f.eks. lovbestemte opbevaringsfrister.

5. Kontakt os
Hvis du ønsker information eller har spørgsmål om denne hjemmesides databeskyttelsesnote kontakt os da venligst som følger:
Sika Danmark
Hirsemarken 5, 3520 Farum – mail: [email protected] – tlf. 48 18 85 85

Bilag– dine rettigheder
(a)  Retten til adgang: Du har retten til at få bekræftet hos os om vi behandler dine personlige data, og, hvor dette er tilfældet, retten til at tilgå disse personlige data. Denne adgangsinformation inkluderer – inter alia – formålet, hvilken kategori af data det omhandler, og modtagere eller kategorier af modtagere for hvem de personlige oplysninger er blevet eller bliver afsløret. Dette er dog ikke en absolut ret, og andre personers interesser kan begrænse din ret til adgang. Du har retten til at få en kopi af de personlige data vi behandler. For yderligere kopier kan vi opkræve et rimeligt gebyr for administrative omkostninger.

(b)  Retten til berigtigelse: Du kan have retten til berigtigelse fra os ved ukorrekte personlige data omhandlende dig. Afhængigt af formålet med behandlingen kan du have retten til at få korrigeret ukorrekte personlige data, inklusive muligheden for at lave en tilføjelse.

(c)  Retten til sletning (”retten til at blive glemt”): Under visse omstændigheder kan du have retten til at opnå sletning af personlige data omhandlende dig og vi kan være forpligtede til at slette sådanne personlige data.

(d)  Retten til begrænset behandling: Under visse omstændigheder kan du have retten til at få begrænset vores behandling af dine personlige data. I så fald vil de respektive data blive mærket, og kan kun behandles af os med særligt formål.

(e)  Retten til overførsel af data: Under visse omstændigheder kan du have retten til at modtage dine personlige data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, generelt og maskin-aflæst format, og du kan have ret til at videregive disse data til en anden modtager – uden hindringer fra vores side.

(f)   Retten til indsigelse: Under visse omstændigheder har du retten til at gøre indsigelse, hvis denne er baseret på din specielle situation, eller til enhver tid, hvor dine personlige data behandles for direkte marketing, og vi kan påkræves ikke længere at behandle disse. Yderligere, hvis dine personlige data behandles for direkte marketing kan du til enhver tid gøre indsigelse imod dette for den aktuelle type marketing. I så fald vil dine personlige data ikke længere blive behandlet af os for denne type marketing.