Casco® Strong Epoxy Professional

Epoxybaseret, to-komponent lim

Epoxybaseret, to-komponent limfuge er modstandsdygtig over for vand, almindelige husholdningskemikalier og opløsningsmidler af forskellige typer.

  • Høj forskydningsstyrke
  • Tåler temperaturer op til ca. 60°C
  • Mellemrumsfyldning
  • Godt valg til limning af tætte materialer
  • God modstand mod dynamisk belastning
  • Kan overmales
  • Meget god holdbarhed