EF

Standfast, støvreduceret og finkornet cementbaseret reparationsspartelmasse

Finkornet, standfast, støvreduceret og hurtigtørrende cementbaseret reparationsspartelmasse.

  • Støvreduceret
  • Finkornet
  • Hurtighærdende uafhængigt af lagtykkelsen
  • Belægningsklar efter ca. 2 timer
  • Høj tryk- og bøjningsstyrke
  • Spændingsfattig
  • Let at slibe
  • Kan anvendes ved gulvvarme